Terapia DDA / DDD - Psychoterapia Warszawa

Przejdź do treści

Menu główne:

Terapia DDA / DDD

Psychoterapia
Terapia ta przeznaczona jest dla osób, które identyfikują siebie jako Dorosłe Dzieci Alkoholików, lub Dorosłe Dzieci z rodzin Dysfunkcyjnych.

Skąd biorą się problemy DDA / DDD?
W rodzinie alkoholowej, lub innej rodzinie dysfunkcyjnej, rodzice z  jakiegoś powodu (uzależnienie, niedojrzałość, trudne warunki bytowe) nie są w stanie adekwatnie odpowiadać na kluczowe z perspektywy rozwoju emocjonalnego potrzeby dziecka. Dziecko takie bardzo wcześnie spotyka się z doświadczeniami, które przekraczają jego naturalną zdolność adaptacji. Doświadcza odrzucenia, braku akceptacji, uwikłania, nieprzewidywalności, zagrożenia, itd. Ponieważ nie ma wyboru (dziecko nie może zrezygnować ze swoich rodziców, jest na nich "skazane"), musi w jakiś sposób dostosować się do tych trudnych warunków. W efekcie w psychice dziecka kształtują się zniekształcone schematy odczuwania, myślenia i zachowania. Utrwalają się tak mocno, że zostają przeniesione do życia dorosłego, często pozostając nieświadome.
Dlatego osoby DDA / DDD patrzą na wiele ważnych spraw w ich dorosłym życiu z perspektywy zaniedbanego lub krzywdzonego dziecka. Są "zamrożone" - nadal reagują na ludzi, sytuacje, zdarzenia, jak małe dzieci żyjące w rodzinie dysfunkcyjnej. Jako osoby dorosłe mają poczucie niedopasowania, czują się inne, trudno im nawiązywać dobre relacje z innymi.

Na czym polega terapia? Jaki jest jej cel?
Terapia polega na pogłębianiu świadomości własnych trudności i  zrozumieniu ich przyczyn. Ważne jest oddzielenie aktualnych spraw,  emocji i potrzeb od tych, które osoby DDA / DDD wyniosły ze swojej  rodziny. Jej zadaniem jest przebudowanie destrukcyjnych (sztywnych,  nierealistycznych, negatywnych) schematów dotyczących siebie i innych,  na zdrowe schematy przeżywania i zachowania – takie które są elastyczne i  realistyczne - takie, które pozwalają żyć w zgodzie ze swoimi potrzebami i pragnieniami; pozwalają realizować siebie.
Celem terapii  dla osób DDA / DDD jest dokonanie zmiany w swoim życiu. Zmiana może dotyczyć sfery uczuć, myślenia lub zachowania. Często oczekiwana jest  taka zmiana, która pozytywnie wpłynie na relacje z innymi ludźmi.


Częste cechy osób z syndromem DDA / DDD
 • Lęk przed utratą kontroli
 • Lęk przed uczuciami
 • Lęk przed konfliktem
 • Nadmiernie rozwinięte poczucie odpowiedzialności
 • Poczucie winy
 • Niezdolność do odprężenia się oraz do spontanicznej zabawy
 • Ostra, bezlitosna samokrytyka
 • Życie w świecie zaprzeczeń
 • Pozostawanie w roli ofiary
 • Zachowania kompulsywne
 • Tendencja do mylenia miłości z litością
 • Lęk przed porzuceniem
 • Myślenie kategoriami "białe" lub "czarne"
 • Zalegający żal
 • Zdolność przetrwania


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego