Czym jest psychoterapia? - Psychoterapia Warszawa

Przejdź do treści

Menu główne:

Czym jest psychoterapia?

Psychoterapia
Psychoterapia jest metodą zmierzającą do poznania i zrozumienia siebie, umożliwiającą zmianę nieświadomych mechanizmów wewnętrznych odpowiedzialnych za pojawianie się problemów emocjonalnych.

W  psychoterapii ważne jest stworzenie warunków do pełnego doświadczania siebie, do poszerzenia świadomości. W procesie terapii klient/pacjent ujawnia swoje myśli, uczucia, pragnienia i opisuje doświadczenia, a terapeuta dzieli się swoim rozumieniem jego wewnętrznego świata. Uświadamiając sobie własne potrzeby i przeżycia, konfrontując się z prawdą o samym sobie, doświadcza wolności, zyskuje poczucie wpływu na  własne życie, co daje możliwość zmiany starego, powodującego cierpienie  sposobu funkcjonowania.

W prowadzonej przeze mnie psychoterapii  kluczowa jest relacja terapeutyczna, oparta na dobrowolności i  obustronnej otwartości. Dzięki niej możliwe staje się budowanie  prawdziwego kontaktu Ja-Ty, który rozwija zdolność nawiązywania autentycznych, satysfakcjonujących kontaktów z ludźmi, opartych na  otwartości i bliskości.
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego