Psychoterapia Paweł Żukowski - Psychoterapia Paweł Żukowski

Psychoterapia Paweł Żukowski
Przejdź do treści
|PSYCHOTERAPIA

   w centrum Warszawy

 CERTYFIKOWANY PSYCHOTERAPEUTA
 PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA
 PSYCHOTERAPIA PAR

 
Paweł Żukowski
KIM JESTEM
Jestem psychologiem, absolwentem Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz certyfikowanym psychoterapeutą Gestalt (certyfikat EAGT nr 15-740).

Ukończyłem całościowe 4-letnie szkolenie psychoterapeutyczne w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie akredytowane przez European Association for Gestalt Therapy.

Ukończyłem kurs pracy z osobami DDA/DDD organizowany przez Instytut Psychologii Zdrowia.

Ukończyłem studia podyplomowe z seksuologii praktycznej (Uniwersytet SWPS)

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (PTP).
JAK PRACUJĘ
W gabinecie ważne jest dla mnie stworzenie atmosfery bezpieczeństwa i swobody wyrażania siebie.

W pracy terapeuty stosuję bardzo bliskie mi podejście humanistyczno-egzystencjalne oparte na relacji "Ja-Ty".

Korzystam również z psychodynamicznego rozumienia mechanizmów psychicznych, pomocnego w wyjaśnianiu tego w jaki sposób dana osoba funkcjonuje w relacjach z innymi oraz z samą sobą.

Opieram się na założeniu, że to czego doświadczyliśmy w przeszłości w kluczowych momentach rozwojowych wywiera znaczący wpływ na nasze obecne funkcjonowanie oraz że wpływ ten można zrozumieć i zmienić.

Dużą wagę przywiązuję do budowania dobrej relacji terapeutycznej opartej na obustronnej szczerości, która jest jednym z głównych czynników leczących.

Kieruję się założeniem, że każdy z nas ma w sobie potencjał do rozwoju oraz do bycia szczęśliwym.

Moim zadaniem jest pomoc w stworzeniu warunków sprzyjających uaktywnieniu tego potencjału poprzez wzrost samoświadomości oraz zyskanie umiejętności kierowania własnym życiem.

MOJE DOŚWIADCZENIE
Pomocą psychologiczną zajmuję się od 2006 r.

W latach 2009-2011 byłem związany ze Szpitalem Tworkowskim w Pruszkowie, gdzie pracowałem jako psycholog, zajmując się diagnostyką psychologiczną, prowadzeniem psychoterapii oraz treningów asertywności.

W okresie 2010-2013 prowadziłem psychoterapię z klientami Poradni Rodzinnej i Młodzieżowej Stowarzyszenia "Wspólne Podwórko", działającego na warszawskiej Pradze.

W latach 2012-2016 pracowałem w Centrum Onkologii-Instytucie w Warszawie (obecnie: Narodowy Instytut Onkologii) jako psychoonkolog oraz psychoterapeuta w przyszpitalnej Poradni Zdrowia Psychicznego (Poradnia Psychoonkologii).


Z KIM PRACUJĘ
Od 2014 roku pracuję w prywatnym Gabinecie Psychoterapii, gdzie prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych.

Pracuję z osobami:
 • w kryzysach emocjonalnych
 • przeżywającymi trudności w relacjach z innymi
 • z deficytem asertywności
 • nieakceptującymi siebie
 • nadmiernie krytycznymi względem siebie i innych
 • z objawami depresji
 • z objawami lęku
 • identyfikującymi siebie jako DDA/DDD
 • które czują się wykluczone i nieakceptowane
 • doświadczających trudności w życiu seksualnym
 • a także z tymi, którzy pragną lepiej poznać i zrozumieć siebie.

Prowadzę również terapię par.

Zajmuję się  psychoonkologią, wspierając osoby z rozpoznaniem choroby nowotworowej oraz ich bliskich.

ROZWÓJ WŁASNY
O jakość prowadzonej przeze mnie psychoterapii dbam poprzez zaangażowanie we własny rozwój osobisty, uczestniczenie w konferencjach i kursach oraz regularną  superwizję.
Pracuję pod stałą superwizją certyfikowanego superwizora Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

PRYWATNIE
Amatorsko uprawiam biegi długodystansowe i górskie. Jestem mężem, ojcem dwójki dzieci w wieku 13 lat i 4 lat.

PSYCHOTERAPIA

CZY TERAPIA JEST DLA MNIE ?
Skoro znalazłe(a)ś się na tej stronie, pewnie zastanawiasz się, czy terapia jest dla Ciebie.

Jesli czujesz, że nie jesteś w stanie samodzielnie poradzić sobie z problemem,
(który może przejawiać się ciągłym zamartwianiem się, smutkiem, bezsennością, objadaniem się, atakami złości, poczuciem winy, trudnością z porozumieniem się z kimś bliskim, etc)
a dotychczasowe sposoby radzenia sobie w tym przypadku nie działają,

Jeśli masz poczucie, że rodzina i bliscy nie są w stanie Ci pomóc,
Albo jesteś przekonany(a), że lepiej im o tym nie mówić - wstydzisz się lub nie chcesz ich tym obarczać,

Jesli czujesz się samotny(a) i bezradny(a) z tym problemem.
I masz odwagę by lepiej poznać siebie,

To najprawdopodobniej terapia jest dla Ciebie.

CZYM JEST PSYCHOTERAPIA ?
Psychoterapia jest metodą zmierzającą do poznania i zrozumienia siebie, umożliwiającą zmianę nieświadomych mechanizmów wewnętrznych odpowiedzialnych za pojawianie się problemów emocjonalnych.

W  psychoterapii ważne jest stworzenie warunków do pełnego doświadczania siebie, do poszerzenia świadomości. W procesie terapii osoba uczestnicząca w niej ujawnia swoje myśli, uczucia, pragnienia i opisuje swoje doświadczenia, a terapeuta dzieli się swoim rozumieniem jej wewnętrznego świata oraz wspiera w akceptacji siebie. Uświadamiając sobie własne potrzeby i przeżycia, dając sobie do nich prawo, a także kontaktując się z prawdą o samym sobie, doświadcza wolności, zyskuje poczucie wpływu na własne życie, co daje możliwość zmiany starego, powodującego cierpienie  sposobu funkcjonowania.

W prowadzonej przeze mnie psychoterapii kluczowa jest relacja terapeutyczna, oparta na dobrowolności i obustronnej otwartości. Dzięki niej możliwe staje się budowanie prawdziwego kontaktu Ja-Ty, który rozwija zdolność nawiązywania autentycznych, satysfakcjonujących kontaktów z ludźmi, opartych na  otwartości i bliskości.

PIERWSZA WIZYTA

Wiele osób przed pierwszą wizytą u psychoterapeuty przeżywa niepokój, nie wiedząc czego się spodziewać podczas pierwszego spotkania:
O czym mam powiedzieć? Co jest ważne? Co jest najważniejsze? O co będzie pytał psychoterapeuta? Jak powinienem (powinnam) się zachowywać?
To naturalna reakcja w tej nowej sytuacji, tym bardziej w kontakcie z osobą przed którą chcielibyśmy się emocjonalnie otworzyć a której jeszcze nie znamy.

Po pierwsze ważne abyś wiedział(a), że psychoterapeuta, zgodnie z etyką zawodu psychologa, zobowiązany jest do zachowania całkowitej dyskrecji i poufności - możesz mieć pewność, że nic co powiesz w gabinecie nie wyjdzie poza jego ściany.

W trakcie pierwszego spotkania terapeuta najczęściej będzie starał się dowiedzieć jak najwięcej o Twoim problemie - jaka jest jego historia, od kiedy trwa i w czym się przejawia. Możesz starać się ułożyć to sobie w głowie jeszcze przed pierwszym spotkaniem.  Terapeuta będzie upewniał się w trakcie rozmowy czy dobrze rozumie twój  problem.

Możesz mieć pewność, że nie zostaniesz oceniony czy osądzony przez terapeutę. Jego rolą jest empatyczne zrozumienie Ciebie i Twoich problemów bez oceniania czy pouczania, nawet jeśli Ty sam(a) możesz mieć trudność aby być wyrozumiałym(ą) względem siebie.

Pamiętaj, że jeśli w trakcie spotkania nie wiesz co powiedzieć, jak ubrać w słowa to co myślisz i czujesz, możesz pozwolić poprowadzić się terapeucie. On pomoże Ci naprowadzić Cię na sedno sprawy.

Pierwsze spotkanie najczęściej służy nazwaniu i dokładniejszemu określeniu problemu z którym przychodzisz. Jednocześnie jest możliwością nawiązania bezpośredniego kontaktu z psychoterapeutą. Możesz wtedy spróbować odpowiedzieć sobie na ważne pytania: Czy ten terapeuta mi odpowiada? Czy mam do niego podstawowe zufanie? Czy mnie rozumie? Czy jest szansa  żebyśmy nawiązali dobry kontakt?...

Jeszcze na tej samej, lub na kolejnej wizycie  (w zależności od charakteru i złożoności tematu oraz przebiegu spotkania) wraz z terapeutą zaczniesz ustalać cel terapii, jej zasady, będziesz miał(a) możliwość zadania pytań dotyczących jej przebiegu.

Pamiętaj, że w trakcie spotkania możesz podzielić się z terapeutą wszystkimi swoimi wątpliwościami i zadać nurtujące Cię pytania.

TERAPIA DDA/DDD

Terapia przeznaczona jest dla osób, które identyfikują siebie jako Dorosłe Dzieci Alkoholików, lub Dorosłe Dzieci z rodzin Dysfunkcyjnych.

Skąd biorą się problemy DDA / DDD?
W  rodzinie alkoholowej, lub innej rodzinie dysfunkcyjnej, rodzice z  jakiegoś powodu (uzależnienie, niedojrzałość, trudne warunki bytowe) nie są w stanie adekwatnie odpowiadać na kluczowe z perspektywy rozwoju emocjonalnego potrzeby dziecka. Dziecko bardzo wcześnie spotyka się z doświadczeniami, które przekraczają jego naturalną zdolność adaptacji. Doświadcza odrzucenia, braku akceptacji, uwikłania, nieprzewidywalności, zagrożenia, itd. Ponieważ nie ma wyboru (dziecko nie może zrezygnować ze swoich rodziców, jest na nich "skazane"), musi w jakiś sposób dostosować się do tych trudnych warunków. W efekcie w psychice dziecka kształtują się zniekształcone schematy odczuwania, myślenia i zachowania. Utrwalają się tak mocno, że zostają przeniesione do życia dorosłego, często pozostając nieświadome.
Dlatego osoby DDA / DDD patrzą na wiele ważnych spraw w ich dorosłym życiu z perspektywy zaniedbanego lub krzywdzonego dziecka. Są "zamrożone"- nadal reagują na ludzi, sytuacje, zdarzenia, jak małe dzieci żyjące w rodzinie dysfunkcyjnej. Jako osoby dorosłe mają poczucie niedopasowania, czują się inne, trudno im nawiązywać dobre relacje z innymi.

Na czym polega terapia? Jaki jest jej cel?
Terapia polega na pogłębianiu świadomości własnych trudności i zrozumieniu ich  przyczyn. Ważne jest oddzielenie aktualnych spraw, emocji i potrzeb od  tych, które osoby DDA / DDD wyniosły ze swojej rodziny. Jej zadaniem jest przebudowanie destrukcyjnych (sztywnych, nierealistycznych, negatywnych) schematów dotyczących siebie i innych, na zdrowe schematy przeżywania i zachowania – takie które są elastyczne i realistyczne- takie, które pozwalają żyć w zgodzie ze swoimi potrzebami i pragnieniami; pozwalają realizować siebie.
Celem  terapii  dla osób DDA / DDD jest dokonanie zmiany w swoim życiu. Zmiana może dotyczyć sfery uczuć, myślenia lub zachowania. Często oczekiwana jest taka zmiana, która pozytywnie wpłynie na relacje z innymi ludźmi.

CECHY WYSTĘPUJĄCE U OSÓB DDA/DDD

 • Lęk przed utratą kontroli
 • Lęk przed uczuciami
 • Lęk przed konfliktem
 • Nadmiernie rozwinięte poczucie odpowiedzialności
 • Poczucie winy
 • Niezdolność do odprężenia się oraz do spontanicznej zabawy
 • Ostra, bezlitosna samokrytyka
 • Życie w świecie zaprzeczeń
 • Pozostawanie w roli ofiary
 • Zachowania kompulsywne
 • Tendencja do mylenia miłości z litością
 • Lęk przed porzuceniem
 • Myślenie kategoriami "białe" lub "czarne"
 • Zalegający żal
 • Zdolność przetrwania

ZRÓB TEST NA SYNDROM DDA / DDD

TERAPIA DLA PAR
W każdym związku zdarzają się trudne chwile. Czasem jednak pojawia się poważny kryzys, w którym masz wszystkiego dość. Nie możesz dojść do porozumienia z partnerem. W narastającej bezradności nawet już nie próbujesz się porozumieć. Boisz się rozstania, choć jednocześnie rozważasz je jako jedyne możliwe wyjście z sytuacji.
Zanim jednak podejmiesz taką decyzję, możesz zawalczyć o związek. Dobrym sposobem jest podjęcie terapii par / terapii małżeńskiej.

Jak działa terapia małżeńska?
Terapia par polega na zrozumieniu przyczyn kryzysu w związku i wyposażenie  partnerów/małżonków w sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Dużo  miejsca w terapii poświęca się usprawnianiu komunikacji i zrozumieniu  przyczyn niesprawności komunikacji. W terapii par ważne jest aby obie  strony miały możliwość wypowiedzenia swojego punktu widzenia, tego jak  rozumieją i przeżywają obecną sytuację, jakie znaczenie mają dla nich trudne sytuacje z przeszłości oraz jakie mają oczekiwania dotyczące  przyszłego wspólnego życia. Zadaniem terapii par jest naprawa bliskiej relacji poprzez budowanie wzajemnego zrozumienia, akceptacji, ale często także umiejętności otwartego wyrażania swoich potrzeb i stawiania  granic.

Kryzys w związku może pojawić się na różnych etapach jego trwania. Mogą go wywołać: zmiana pracy, podział obowiązków w domu, konflikty związane z wychowywaniem  dzieci, narzucanie swoich racji przez jedną ze stron, itp.

Czasem  przyczyny trudności w związku mają swoje głębsze podłoże. Jedna lub obie osoby w związku mogły wychowywać się w tzw. rodzinie dysfunkcyjnej.  To obciążenie emocjonalne może rzutować na relacje między partnerami i pogłębiać kryzys.
Created by Peż©
  
Wróć do spisu treści